زایمان آسان و چند توصیه

زایمان آسان قطعا خواسته هر زن بارداری می باشد و بسیاری از بانوان در اضطراب این مسئله به سرر می برند ... ادامه »

تغذیه مناسب برای تازه مادران

تغذیه تازه مادران مهم است و باید بدانند که برای بدست آوردن انرژی پس از زایمان و حفظ کیفیت شیری که ب ... ادامه »

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

آموزش مهارت های زندگی به کودکان بسیار مهم است زیرا از همین سنین کودکی است که یک فرد برای زندگی بدون ... ادامه »

خطرات کمالگرایی در کودکان

با شناسایی عواملی که باعث ایده آل خواهی در کودکان می شود باید هرچه زودتر به رفع این علل بپردازیم تا ... ادامه »

علل کمالگرایی در کودکان

باید بگوییم کمالگرایی مشکل جدی برای کودکان می باشد و در آینده نه چندان دور آن ها را دچار اختلال خوا ... ادامه »

کمالگرایی در کودکان

کمالگرایی در کودکان مشکلی است که با مشاهده آن باید هر چه زودتر به رفع آن بپردازید چرا که به مرور با ... ادامه »

صحبت کودک درخواب

به نظر می رسد صحبت کودک درخواب امر غیر طبیعی به نظر می رسد و والدین درصدد حل کردن این مشکل بر می آی ... ادامه »

محل مناسب خواب کودک

محل مناسب خواب کودک مسئله ی مهمی است چون فقط در صورت وجود یک مکان مناسب و امن شما می توانید کودک خو ... ادامه »

توسعه حواس پنج گانه کودک

توسعه حواس پنج گانه کودک راهی مطمئن برای این است که شما از همین حالا پایه های یک آینده موفق و درخشا ... ادامه »

فواید کارهای هنری کودکان

درست کردن یک عروسک کاغذی بیش از ساعتها دیدن یک کارتون آموزشی در خلاقیت کودک نقش دارد کارهای هنری کو ... ادامه »

تربیت کودک فروتن

شاید شما هم تجربه کرده باشد که کودکتان در مواجه با کودک دیگری بسیار با او متواضعانه برخورد کرده باش ... ادامه »

تربیت کودک مهربان

تمامی بازخورد رفتار شما و محیط اطراف می تواند منجربه تربیت کودک مهربان شود واگر شما رفتار درست و من ... ادامه »

بیماری کج گردنی در کودکان

بیماری کج گردنی زمانی قابل تشخیص است که سر کودک به سمت مخالف چرخیده می شود . این بیماری دردناک نیست ... ادامه »

خس خس سینه در نوزادان

خس خس سینه در نوزادان زمانی اتفاق می افتد که نوزاد به سختی نفس بکشد و هنگام تنفس صدایی سوت مانندی ش ... ادامه »