قسمت های مختلف وعیب یابی چرم پوست حیوانات

در رابطه با عیب یابی چرم بدنیست بدانید کیفیت و کاربرد پوست حیوانات در همه نقاط بدن آنها یکسان نیست. برخی از قسمت‌ها دارای کیفیت و برخی دیگر فاقد کاربردهای چندان زیادی می‌باشند. در اینجا به قسمت‌های مختلف پوست می‌پردازیم:

عیب یابی چرم

پشت:

قسمت پشت حیوان که محدوده عقب و کپل را شامل می‌شود به علت یکنواختی و ضخامت مناسب بهترین چرم را داراست.

گردن:

این ناحیه از پوست حیوان نه تنها از ضخامت یکسانی برخوردار نیست بلکه ناهموار و چروک دار می‌باشد. که چرم مناسبی از آن بدست نمی‌آید.

پهلوها:

این قسمت از بدن حیوان که شامل شکم نیز می‌گردد از نظر ضخامت نامنظم و از سست‌ترین و نازک‌ترین قسمت پوست حیوان بشمار می‌آید.

عیوب پوست

پوست حیوانات با توجه به محیط زیست، نحوه‌ی نگهداری و کشتار آنها می‌تواند دارای عیوب گردد. این عیوب می‌توانند از هر یک از موارد زیر ناشی شده باشند:

عیب‌های ناشی از تاثیر عوامل خارجی

1.عیوب ناشی از عوامل خارجی می توانند به سه گروه زیر تقسیم شوند:

الف) عیب‌های ناشی از ضربه‌های پیش از کشتار دام:

که بر اثر وارد شدن ضربه یا خراش بر پوست حیوان بوجود می‌آید. عواملی چون: برخورد دام با درخت، دیوار یا خارهای چراگاه، ضربه با چوب، پشم چینی بد، داغ کردن دام

ب) عیب‌های ناشی از کشتار دام و پوست کنی:

این عیوب می‌توانند ناشی از: بی دقتی در کندن پوست، کُندی چاقوی سلاخی، ایجاد پارگی بر روی پوست و چربی گیری ناصحیح باشد.

پ) عیب‌های ناشی از خوب خشک نکردن و بد نگه‌داشتن پوست:

عواملی که باعث این عیوب می‌شوند عبارتند از: کندی یا تاخیر در جمع آوری پوست، شستشو و نمک زدن با آب دریا، خشک کردن در سایه، روش نامناسب انبار کردن پوست، رطوبت زیاد، کمبود نور، تراکم و نزدیکی دام‌ها به یکدیگر در یک محل.

۲. عیب‌های ناشی از بیماری‌های انگلی و عفونی

بیماری‌های انگلی که از طریق حشره‌های موذی و بیماری زا همچون کنه، شپش و همچنین قارچ ها، باعث آسیب رسیدن به پوست می‌گردند و به علل زیر بوجود می‌آیند: عدم بهداشت کافی در محل نگهداری دام، رطوبت زیاد و کمبود نور و تراکم و نزدیکی دام‌ها در یک محل، حشره گزیدگی، آبله، زگیل، اگزما، سیاه زخم، شستشو ندادن دام با محلول‌های ضد انگلی، حساسیت پوست به داروهای حشره کش، رعایت بهداشت دام و محیط نگهداریش به آن دلیل حایز اهمیت است که برخی از ویروس‌ها و میکروب‌ها مانند ویروس بیماری سیاه زخم حتی بعد از مراحل پوست پیرایی می‌توانند در پوست (چرم) باقی مانده و زمانی که به محصولی مانند کفش، کیف، لباس و … تبدیل شدند به انسان انتقال یابند و انسان را بیمار کنند.کیفیت و کاربرد پوست حیوانات در همه نقاط بدن آنها یکسان نیست. برخی از قسمت‌ها دارای کیفیت و برخی دیگر فاقد کاربردهای چندان زیادی می‌باشند.

ارسال نظر

Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 24
/>
Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 31
/>