آموزش نخ کردن سوزن چرم دوزی

گام اول: وسایل مورد نیاز برای نخ کردن سوزن چرم دوزی

سوزن چرم دوزی
نخ موم خورده

نخ کردن سوزن چرم دوزی

گام دوم : نخ را از سوزن رد کنید

نخ کردن سوزن چرم دوزی

برای نخ کردن سوزن چرم دوزی هرقدر نخ که لازم دارید، ببرید. سر نخ را بین انگشتان تان کمی بچرخانید تا رشته هایش بهم بچسبند و نخ به اندازه سوراخ بالای سوزن بشود. سپس دو نیم سانتیمتر از نخ را از سوراخ سوزن رد کنید.

گام سوم : سوزن را از نخ رد کنید

نخ کردن سوزن چرم دوزی

قسمت بلندتر نخ را به سمت نوک سوزن بیاورید و آن را در دست تان بچرخانید تا رشته هایش از هم باز بشوند. حالا سوزن را از بین این رشته های نخ رد کنید.

گام چهارم : نخ را گره بزنید

نخ کردن سوزن چرم دوزی
نخ کردن سوزن چرم دوزی

برای نخ کردن سوزن چرم دوزی لازم است توجه کنید که نخی که سوزن را از آن رد کرده اید به سمت انتهای سوزن بکشید تا دور نخ کوتاه تر پیچیده بشود. همانطور که در تصاویر می بینید هر دو سر نخ باید بین رشته هایی که سوزن از آنها رد شده، قرار بگیرند. این قسمت کار کمی قلق دارد و باید دقت بیشتری کنید.

وقتی نخ را محکم بکشید، نخ و سوزن تان شبیه تصویر دوم میشود و یک گره روی نخ ایجاد میشود.

گام پنجم : نخ را بپیچانید

نخ کردن سوزن چرم دوزی

وقتی ته نخ را به روشی که گفتیم گره زدید، دو طرف نخ را با دست بهم بپیچید. با اینکار نخ محکم تر میشود، احتمال باز شدنش کمتر میشود و راحت تر می توانید آن را از سوراخ های روی چرم رد کنید.

اگر می خواهید چرم را روی پایه کوک بزنید، باید همین مراحل را برای طرف دیگر نخ هم تکرار کنید.

ارسال نظر

Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 24
/>
Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 31
/>