نقاشی در سن مناسب

شاید این چالش در ذهن شما هم وجو داشته باشد که آیا کودکتان استعداد لازم را برای کشیدن نقاشی دارد یا نه نقاشی در سن مناسب خودش اتفاق می افتد .

نقاشی در سن مناسب

نقاشی در سن مناسب

البته این قضیه نیز درست است که برای اینکه کودکتان نقاشی بکشید لازم است تا به او آموزش دهید اما باید بدانید کودک شما در هر سنی فقطمی تواند اشکال خاصی را بکشد در واقع این قدرت ذهن اوست که می تواند چیزها را به خاطر بسپارد.

در این قسمت می خواهیم به شما نشان دهیم که مثللا یک کودک سه ساله قادر به درک چه چیزی است.

به یاد داشته باشید حتی اشکال نامفهومی که کودک شما می کشد برای خودش قابل درک است پس هیچ گاه ذوقش را کور نکنید بلکه به او شیوه صحیح کشیدن را بدهید.

همانطور که در شکل می بینید کودک دو سال قادر به کشیدن خط صاف عمود می باشد البته ممکن است طبق هوش و استعداد چیزهای دیگر هم بتواند بکشد.

ارسال نظر

Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 24
/>
Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 31
/>