درمان خشونت کودکان

درمان خشونت کودکان نگران کننده نیست به شرط آنکه شما نیز در برابر خشونت کودکتان مقابله به مثل نکنید و سعی کنید با چند روش ساده او را آرام کنید.

درمان خشونت کودکان

برای درمان خشونت کودکان لطفا خونسردی تان را حفظ کنید
شما به عنوان والد مسؤل آموزش خود-کنترلی به کوچولویتان هستید.شما باید به او یاد بدهید که چطور وقتی که احساس ناکامی و یا خشم می کند کتک کاری نکند و یا به وسیله ای صدمه نزند. به عبارت دیگر شما باید به او یاد بدهید که بتواند قبل از اینکه به طور تکانشی وارد عمل شود درباره رفتاری که می خواهد بکند فکر کند.

چارچوب و قوانین پایداری وضع کنید
بچه ها نیاز دارند تا به صورت روشن و دقیق بدانند که کدام رفتار برای آنها مجاز و کدام رفتارها غیر مجاز هستند. به این قوانین وفادار باشید.

طوری بگویید که او بفهمد
وقتی به کودکتان می گویید که رفتارهای پرخاشگرانه غیر قابل قبول هستند، مطمئن شوید که او کاملاً کلمات و منظور شما را فهمیده است.

برای درمان خشونت کودکان بلافاصله به او بازخورد بدهید
کودکی که کتک می زند و یا گاز می گیرد باید فوری و دقیق بفهمد کاری که انجام می دهد اشتباه است. برای مثال اگر کودک شما دوستش را با توپ می زند، بدون درنگ او را از بازی بیرون بیاورید، کنار خودتان بنشانید و به او بگویید وقتی که آماده بازی کردن با دوستش شد می تواند به بازی برگردد.

به او کمک کنید تا راه های بهتری برای برون ریزی خشم خود پیدا کند

به او بگویید طبیعی است که گاهی خشمگین بشود اما اینکه بخواهد خشمش را با هر جور رفتار پرخاشگرانه که دلش خواست نشان بدهد قابل پذیرش نیست. عذرخواهی کردن را به او یاد بدهید و تشویقش کنید تا در صورت رساندن هر گونه آسیب غیر عمدی به دیگران از آنها عذرخواهی کند.

پرخاشگری را تشویق نکنید
در برخی از خانواده ها والدین با چنان آب و تابی از کتک کاری فرزندشان تعریف می کنند که بچه بیچاره گمان می کند هنر بزرگ آن در همین کار خلاصه می شود.

تنبیه بدنی نکنید
کودکی که تنبیه بدنی می شود کم کم باور می کند که کتک زدن روش درستی برای کنترل کردن رفتارهای ناخوشایند دیگران است و در نتیجه بیشتر به رفتارهای پرخاشگرانه روی می آورد.

رفتارهای خوب او را تشویق کنید
برای مثال وقتی کودکتان احساساتش را به روش درستی بروز می دهد و خواسته هایش را بدون پرخاشگری مطرح می کند، از او تعریف و تمجید کنید.

مراقبت از غذاهای بصری بهترینن راه درمان خشونت کودکان

بچه های کمتر از یک و نیم سال نباید بیشتر از یک ساعت در روز کارتون ببینند تازه آن هم اگر کارتون مناسب و با کیفیتی باشد.

کودکتان را فعال نگه دارید
اگر بچه شما نتواند به شکل مطلوب انرژی اش را خالی کند، باید انتظار رفتارهای پرخاشگرانه او را هم داشته باشید. و در آخر اینکه سعی کنید.

ارسال نظر

Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 24
/>
Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 31
/>