فواید کارهای هنری کودکان

درست کردن یک عروسک کاغذی بیش از ساعتها دیدن یک کارتون آموزشی در خلاقیت کودک نقش دارد کارهای هنری کودکان باعث رشد مغزی آنها می شود.

کارهای هنری کودکان


باعث ایجاد مهارت و بهبود عملکرد تحصیلی می‌شود
انجام یک کار هنری می‌تواند به طور چشمگیری مهارت‌های حرکتی کودک را تقویت کرده و توانایی حل مسئله را در آن‌ها افزایش دهد. فعالیت‌هایی مانند بریدن و چسباندن تکه‌های کاغذ، نقاشی با انگشتان و نقاشی کردن روی کاغذ به افزایش هماهنگی اعضاب و عضلات و زبردستی کودک کمک کند، هنرهایی مانند ساختن یک دستبند یا گردنبند به وسیله نخ و مهره یا ساختن مجسمه با گل یا خمیر می‌تواند مهارت‌های بصری – فضایی او را تقویت کند.

امکان ابراز احساسات را فراهم می‌کند
کودکان اغلب از هنر برای پردازش تجربه‌ها و ابراز احساسات پیچیده خود استفاده می‌کنند. هنر کودکان را با ورودی‌های حسی انتقادی آشنا می‌کند وبه آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند احساسات خود را به صورت چند بعدی بیان کنند.

نوآوری را تشویق می‌کند
هنر، خلاقیت و تفکر خلاق را تقویت می‌کند. ۲ مهارتی که به طور موثری در موفقیت بلند مدت حرفه‌ای نقش دارند. هنر کودکان را وادار می‌کند تا بتواند خارج از چارچوب‌های فکری هم فکر کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا مهارت‌های حل مسئله مختص به خودشان را به وجود بیاورند.

.اعتماد به نفس را تقویت می‌کند
هنر می تواند منجر به افزایش اعتماد به نفس کودک شود. تصمیم گیری در مورد نوع هنری که کودک قصد دارد انجام دهد و مواد مورد استفاده در آن، از اولین فرصت‌های تصمیم گیری در زندگی است که کودک می‌تواند به صورت مستقل در مورد آن تصمیم گیری کند.

ایجاد روابط را راحت‌تر می‌کند
هنر می‌تواند در برقراری ارتباط بهتر و موثرتر بین کودکان نش موثری ایفا کند. حتی اگر آن‌ها آشنایی چندانی با هم نداشته باشند یا علاقه‌های مشترکی بینشان نباشد هنر می‌تواند یک نقطه اشتراک محسوب شود. انجام کارهای هنری در گروه‌های کوچک می‌تواند روحیه همکاری را در کودکان پرورش دهد، فرصتی برای آن‌ها فراهم می‌کند تا مهارت‌های اجتماعی مانند اشتراک گذاری، رعایت حق تقدم و کمک به یکدیگر را تمرین کنند.

ارسال نظر

Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 24
/>
Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 31
/>