آموزش سلام کردن به کودکان

شاید آموزش سلام کردن به کودکان برای شما هم مشکل باشد کودک شما یا خجالتی است و یا از سر لجبازی و یا بازیگوشی دوست ندارد به بقیه سلام کند. البته شاید روابط اجتماعی خوبی داشته باشد اما هنوز مهارت کافی را بدست نیاورده باشد.

آموزش سلام کردن به کودکان

اهمیت سلام کردن کودک

کودکان از طریق تعامل با همسالان شان با آنها ارتباط برقرار می‌ کنند. اولین قدم در برقراری ارتباط، سلام کردن به دیگری است. سلام به معنای صلح و دوستی است. وقتی ما به کسی سلام می کنیم یعنی اینکه من به برقراری ارتباط با تو تمایل دارم همچنین سلام کردن یکی از راههای ابراز محبت می باشد.

اولین جایی که کودک باید ادب را یاد بگیرد در خانه است. رفتار مودبانه چیزی است که آموزش داده می شود و هیچکس یکروزه موًدب نمی شود.

به کودک بگویید که سلام یعنی دوستی، آشنایی و یک عالم خوبی و عشق و محبت. سلام یعنی اینکه من با شما دوستم، تو را دوست دارم و از دیدن تو خوشحال می شوم. برای کودکان توضیح دهید وقتی به کسی سلام می کنند همه ی این حرف ها را به او می گویند.

توصیه‌های مهم به والدین درباره‌ی آموزش سلام کردن به کودکان

  • در مواقعی که (هرچند اندک)، کودک سلام می کند او را مورد توجه قرار دهید.
  • وقتی به پارک می روید فرزندتان را تشویق کنید به بچه های دیگر سلام کند، خود را به آن ها معرفی کند و نام آن ها را بپرسد.
  • وقتی کسی به فرزند شما سلام می کند ولی او عکس العملی که انتظار می رود را نشان نمی دهد، با اشاره به فرزند خود سلام کردن به فرد دیگر را تذکر دهید، این کار باعث می شود اهمیتی که شما به رفتار مودبانه می دهید را متوجه شود و بالاخره وقتی فرزندتان به سلام دیگران جواب می دهد او را تحسین کنید.
  • از شرمنده کردن کودک جلوی جمع به خاطر سلام نکردن خودداری کنید. به تدریج با افزایش این رفتار و توجه و حمایت بیشتر دیگران به خاطر این رفتار پسندیده انگیزه بیشتری برای سلام کردن در وی ایجاد می شود.

• صبور باشید، یادگیری ادب و مهارت های اجتماعی زمان و صبر می خواهد. سعی کنید خودتان را به تکرار دلایل سلام کردن برای فرزندتان عادت دهید و حواسمان باشد آمادگی یادگیری رفتارهای مودبانه حدود 4 سالگی پدیدار می شود.

ارسال نظر

Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 24
/>
Warning: Undefined variable $req in /home/honarfa/domains/honarfa.ir/public_html/wp-content/themes/honarfa/comments-form.php on line 31
/>